רבי ישראל דב בער זצ"ל – בעל הידית

חי בעיר וולעדניק, כתב את הספר "שארית ישראל", היה ידוע כבעל עין המסוגלת לבחון לב וכליות התפרסם בעיקר לאחר הסתלקותו מן העולם בגיל 61.

ידוע כמי שהבטיח כי מי שיבוא אליו לציון ויתפלל על קברו של הצדיק מעומק לבו, "מעומקא דה ליבא" בקשתו לא תחזור ריקה.

לדבריו, גם אם הציון יהיה מלא,ובשעות דוחק בהן לא ניתן יהיה להכנס לציון,  מספיק יהיה לגעת ב"ידית" גם בלי להכנס פנימה,כדי לזכות בישועות ומכאן כינויו "בעל הידית"

מאות  יהודים נוהגים לפקוד את ציונו מידי שנה, בתפילות מעומק הלב ולביקורים אלו, מיוחסים סיפורי ישועות רבים

במקום פועלת הכנסת אורחים בכל ימות השנה

זכותו תגן עלינו