רבי לוי יצחק מברדיטשוב‎

"אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שמור והצל את עמך ישראל אהוביך מכל רע למען שם תהילתך, הנה שבת קודש האהובה עוברת, ויהי רצון מלפניך שיבוא עלינו השבוע הבא לאמונה שלמה, לאמונת חכמים, לאהבת חברים,לדביקות הבורא ברוך הוא, להאמין ב 13 העקרים שלך ובגאולה קרובה במהרה בימינו ובתחיית המתים. ובנבואת משה רבנו עליו השלום
ריבונו של עולם אתה הנותן ליעף כח, תן כח דם לילדיך רחומיך היהודים, להלל שמך ולעבוד אותך לבדך. והשבוע הבא, יבוא עלינו לבריאות ולמזל, ולהצלחה ולברכה ולחסד, ולבני חיי ומזוני, לנו ולכל ישראל, ונאמר אמן"

את הברכה הזאת שנמצאה בכתבי הקודש של הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל
אומרים 3 פעמים לפני הבדלה במוצאי שבת, כסגולה להצלחה

מגדולי חסידי ברסלב, מחבר הספר "קדושת לוי" התפרסם כמי שנהג ללמד זכות על כל יהודי ועל כן קיבל את הכנוי "סניגורם של  ישראל"

"התפילין של ישראל" על פי דברי רבי נחמן

בבא מאיר זצ"ל : "מספיק להגיד את המילה "ברדיטשוב" כדי לזכות לישועה, ואם יגיד "רבי לוי יצחק מברדיטשוב" זו סגולה להצלחה ובוודאי לישועות

יהודים רבים פוקדים את ציונו בעיר ברדיטשוב, כסגולה להצלחות ולישועות